آزادی محسن لرستانی (از زندان 97 تا آزادی 1400)

250 بازدید
آزادی محسن لرستانی و نقص حکم اعدام آن

ماجرای این خواننده عزیز از دو سال و نیم پیش شروع شد . در سال 97 خبری شکه کننده و درسال 1400 خبری خوشحال کننده به طرفداران این خواننده عزیز دادن . حدود دو سال و نیم است که محسن لرستانی با دادگاه و زندان و حکم اعدام دست و پنجه نرم میکند . همه چی از اتهام هایی که بهش زدن شروع شد و امسال هم با رد اتهامات وارده به قید وثیقه آزاد شده .